Создать сайт
Понравился? Нажмите -
@ADVMAKER@

Հայաստանի կլիման

02.12.2011

Հայաստանի կլիման պայմանավորված է մերձարևադարձային գոտու և լեռնային ռելիեֆի առանձնահատկություններով: Տարվա ընթացքում տեղումները ոչ հավասարաչափ են գալիս, և նրանց առավելագույն չափաբաժինն ընկնում է գարնան և ամառվա սկզբի վրա: Ձմռանը Հայաստանում հաճախակի ձյուն է տեղում, որը լեռնային շրջաններում ձևավորում է 30-100 սմ ծածկույթ, որը բավական երկար է պահպանվում: Արարատյան դաշտավայրի կլիման չոր մայրցամաքային է` շոգ ամառով (հուլիսի միջին ջերմաստիճանը `26°С , առավելագույնը` 42° С) և ցուրտ ձմեռով (հունվարի միջին ջերմաստիճանը` -4°С) և սակավ տեղումներով (տարեկան` 350 մմ): Արարատյան դաշտավայրին հարող նախալեռներում կլիման չափավոր չոր է տաք ամառով (հուլիսի միջին ջերմաստիճանը` 20°С), ցուրտ ձմեռով (հունվարի միջին ջերմաստիճանը`-7° С) և առատ տեղումներով (տարեկան` մինչև 640 մմ): Երկրի կենտրոնական մասի լեռնային գոտիներում (1500-1800 մ), կլիման չափավոր է, տաք ամառով (հուլիսի միջին ջերմաստիճանը` 18-20° С) և ցուրտ ձմեռով (հունվարի միջին ջերմաստիճանը -10° С) առատ տեղումներով (մինչև 760 մմ). Երկրի հյուսիսի և հարավ-արևելյան լեռնային գոտում կլիման չափավոր տաք է և խոնավ (հունվարի միջին ջերմաստիճանը` -4-0° С, հուլիսի` +18-19° С, տարեկան միջին տեղումները` 600-700 մմ). Հայաստանի ծայր հայրավ-արևելքում և հյուսիս-արևելքում, 1500 մետրից ցածր բարձրությունների վրա կլիման չոր մերձարևադարձային է` երկար շոգ ամառով (հուլիսի միջին ջերմաստիճանը`24° С) և մեղմ, առանց ձյան ձմեռով (հունվարի միջին ջերմաստիճանը`0° С): Տեղումների տարեկան միջին քանակությունը 300-400 մմ է: 1800-3000 մմ բարձրությունների վրա կլիման չափավոր ցուրտ է (հունվարի միջին ջերմաստիճանը` -12° С, հուլիսի +10 С), խոնավ (տարեկան միջին տեղումները` 800-900 մմ): Բարձրավանդակներում ցուրտ և խոնավ կլիմա է (հունվարի միջին ջերմաստիճանը`-14° С, հուլիսի` +10° С, տարեկան միջին տեղումները` 800 մմ.-ից ավել): Հանրապետության համար բնորոշ է արևային ժամերի մեծ թիվը, տարեկան միջինով` 2700: Ամառը կեսօրին 1 քառ. սանտիմետ մակերեսը ստանում է րոպեում 1,46 Կալ ջերմություն:

Комментарии (0)Просмотров (516)


Зарегистрированный
Анонимно